top of page

Buurthuis - diamantschool

Omstreeks 1900 leerden de eerste mensen uit de Kempen in Antwerpen een diamant te bewerken. In Vorselaar waren het de gebroeders van Ginniken die hun kennis doorgaven aan hun dorpsgenoten en een fabriek startten in de Kabienstraat. Onder hun impuls is de Vorselaarse diamantnijverheid tot bloei gekomen. Volgens de industrietelling van 1910 waren er toen reeds 7 diamantfabrieken in Vorselaar. In het jaar 1965 was niet minder dan 40% van de actieve bevolking diamantbewerker in ons dorp.

Omdat in 1963 wel 27 van de 28 schoolverlatende jongens het steentje gingen bewerken en er in de directe omgeving geen beroepsschool voor diamantbewerking was, heeft met op 1 september 1964 het zevende leerjaar omgevormd tot een eerste leerjaar afdeling Diamant.

De locatie was een oude slijperij op de Oostakker met 20 molens. In 1968 waren er 104 leerlingen ingeschreven. In 1977 behaalde het eerste meisje het kwalificatiegetuigschrift. Medio jaren '80 sloot de diamantschool haar deuren en werd het omgevormd tot een buurthuis.

Meer info op: https://www.vorselaar.be/toerisme/ontdekken/bezienswaardigheden/buurthuis

bottom of page