top of page

Historische figuren

Gebroeders Van Ginneken

Begin 20e eeuw brachten de gebroeders Van Ginneken de diamant (’t steentje) tot in Vorselaar. Ze zorgden voor de eerste elektriciteit (vandaar de Kabienstraat waar nu nog de eerste elektriciteitscabine te zien is). Onder hun impuls is de Vorselaarse diamantnijverheid tot bloei gekomen. 

Info: https://www.vorselaar.be/over-de-gemeente/vorselaar-k-dorp

 

Mie Broos

Mie Broos werd in Vorselaar geboren in 1839 als Maria Van Loock en overleed in 1927. Zij was een Vorselaarse volksgenezeres die wijd en zijd bekend was om haar zalven, voornamelijk tegen huidziekten. Haar deskundigheid, gekoppeld aan een zeer grote menslievendheid, bracht veel zieken naar het Vorselaars Heiken, waar ze woonde. In de schaduw van de kerk, ongeveer op de plaats waar zij begraven was, werd een gedenksteen voor haar opgericht.

Info: https://www.vorselaar.be/toerisme/ontdekken/bezienswaardigheden/beelden

 

Kardinaal Van Roey

De invloedrijke Kardinaal Van Roey was afkomstig van Vorselaar. Hij was ook aartsbisschop van Mechelen en werd door Paus XI benoemd tot metropoliet van België. De kardinaal bracht zijn jeugd door in de huidige “Schranshoeve”. Het Kardinaal van Roey-instituut van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar werd naar hem vernoemd.

Kardinaal Van Roey werd geboren in 1874 en woonde tijdens zijn jeugd op de Schranshoeve. Op 12 maart 1926 werd hij door paus Pius XI gekozen tot aartsbisschop van Mechelen. Op 20 juni 1927 werd hij benoemd tot kardinaal. Hij werd diverse keren in Vorselaar gehuldigd, steunde ook de uitbouw van het Kardinaal Van Roey-instituut en schonk Vorselaar enkele kunstwerken, zoals het beeld van Georges Minne dat centraal op het kerkhof staat. Hij overleed op 6 augustus 1961.

Info:

https://www.vorselaar.be/toerisme/ontdekken/bezienswaardigheden/schranshoeve

https://www.vorselaar.be/over-de-gemeente/vorselaar-k-dorp

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_Van_Roey

 

Dokter Van Bockstal

Dokter Van Bockstal was een opgemerkt figuur die zijn huisbezoeken per fiets, met de moto of met zijn gekende Volkswagen aflegde. Daarenboven was hij een uitstekend fotograaf die, ook op dit vlak, de nieuwe technologische ontwikkelingen op de voet volgde. Hij overleed in Turnhout in 1987 en werd op het Vorselaarse kerkhof begraven.

 

Gravin della Faille

In juni 1820 richtte Gravin van de Werve-della Faille, weduwe van Karel Bernhard Johan van de Werve, samen met priester Lodewijk Vincent Donche in Vorselaar een leerwerkschool voor meisjes in. De eerste lesgeefsters waren twee Tilburgse dames. Dit vormde het begin van de Congratie van de Zusters der Christelijke Scholen, die kerkelijk werd erkend in 1834. Het initiatief wilde voorzien in degelijk onderwijs voor de gewone volkskinderen en werd stilaan door de congregatie ook in andere dorpen ingericht.

Info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zusters_der_Christelijke_Scholen_van_Vorselaar

 

Familie van de Werve

In 1716 werd het kasteel verkocht aan Phillipe Lodewijk de Pret, oud-burgemeester van Antwerpen. Diens dochter Annemarie trouwde met Karel-Philips van de Werve, lid van een belangrijk Antwerps geslacht, die in 1768 van keizerin Maria Theresia de titel van graaf ontving. De familie van de Werve verbouwde het Vorselaarse kasteel tot een smaakvol waterslot in een uitgestrekt domein. De macht van deze familie werd gesymboliseerd in de kaak, die u terugvindt op het marktplein. In 1898 trouwde Maria-Louise van de Werve met baron Eduard de Borrekens.

Info: https://www.vorselaar.be/over-de-gemeente/geschiedenis

 

E.H. Joris Matheussen

Joris Matheussen werd in Vorselaar geboren op 7 januari 1886. In 1911 werd hij priester gewijd en was vervolgens priester in Merksem, Rumst en Sint-Antonius. Hij kwam terug naar Vorselaar in 1953 als rustend priester en overleed er op 31 maart 1958. Zijn pensioen besteedde hij aan het snuffelen in archieven (die toen nog in Vorselaar waren) en hij had ook oog voor opgravingen die in Vorselaar en omgeving gebeurden. Spijtig dat hij niet zo lang op rust was in Vorselaar want hij had een passie voor de geschiedenis van ons dorp. De heemkundige kring van ons dorp is naar hem vernoemd.

front_edited.jpg
_nee003199701ill144.gif
260px-Jacques_van_de_Werve.jpg
57255.png
bottom of page