Vrije beroepen

Hoewel er momenteel geen algemene definitie van het vrije beroep bestaat, zijn er wel een aantal kenmerken die steevast aan het vrije beroep worden gekoppeld, nl.:

- De dienstverlening bestaat hoofdzakelijk uit intellectuele prestaties

- De uitoefening van het vrij beroep vergt een voorafgaande opleiding;

- De vrije beroepsbeoefenaars dient zich permanent bij te scholen;

- De vrije beroepsbeoefenaars is persoonlijk verantwoordelijk voor de diensten die hij verleent;

- De dienstverlening gebeurt op onafhankelijke wijze, zowel t.o.v. cliënteel of patiënten als t.o.v. eventuele collega’s, stagemeesters,…;

- De beroepsuitoefening is onderworpen aan een deontologie of plichtenleer waarvan de niet-naleving kan worden gesanctioneerd door een tuchtorgaan.

Afhankelijk van de wetgeving die men bekijkt, worden de beroepen die aan al of enkele van deze kenmerken voldoen, beschouwd als vrije beroepen.