top of page

Vrije beroepen

Hoewel er momenteel geen algemene definitie van het vrije beroep bestaat, zijn er wel een aantal kenmerken die steevast aan het vrije beroep worden gekoppeld, nl.:

- De dienstverlening bestaat hoofdzakelijk uit intellectuele prestaties

- De uitoefening van het vrij beroep vergt een voorafgaande opleiding;

- De vrije beroepsbeoefenaars dient zich permanent bij te scholen;

- De vrije beroepsbeoefenaars is persoonlijk verantwoordelijk voor de diensten die hij verleent;

- De dienstverlening gebeurt op onafhankelijke wijze, zowel t.o.v. cliënteel of patiënten als t.o.v. eventuele collega’s, stagemeesters,…;

- De beroepsuitoefening is onderworpen aan een deontologie of plichtenleer waarvan de niet-naleving kan worden gesanctioneerd door een tuchtorgaan.

Afhankelijk van de wetgeving die men bekijkt, worden de beroepen die aan al of enkele van deze kenmerken voldoen, beschouwd als vrije beroepen.

bottom of page