top of page

Hieronder vind je een korte beschrijving van de verschillende diensten in Vorselaar. 

Burgerzaken 

Het is een loket voor de inwoners van Vorselaar, waar je terecht kan voor zaken die niet veel tijd in beslag nemen en daarom snel afgehandeld zijn. Hier kan je langsgaan om je EID of rijbewijs aan te vragen. Daarnaast moet je ook langsgaan bij burgerzaken om een verhuizing, huwelijk of geboorte aan te geven. Kortom hier kan je terecht met al je vragen. Als de vraag van u (de burger) niet direct kan worden beantwoord dan zorgt de medewerker van burgerzaken dat de juiste medewerker van de gemeente op de vraag reageert of regelen zij een contact tussen burger en ambtenaar.

 

Werknemers 

Burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden, ... )

Bevolking (identiteitskaart, reispas, ... )

Rijbewijzen

index (7).jfif

Milieudienst

Op de milieudienst werken ze aan een milieu- en natuurbeleid. Daarmee proberen ze zorg te dragen voor de natuur. Hier kan je ook terecht voor milieuvergunning- en natuurvergunningaanvragen. Wanneer je een boom wil kappen moet je eerst toestemming vragen aan de milieudienst.

Werknemers

Sportdienst

Zij beheren de sportinfrastructuren (gebouwen, looppistes, fitnesszaal, materialen, kortom alles wat je nodig hebt om sport te laten uitvoeren). Daarnaast zorgt de sportdienst ervoor dat er voldoende sportmogelijkheden zijn en gaan ze deze ook promoten. Daarnaast zorgt de sportdienst ook voor financiële steun aan sportverenigingen.  

Werknemers

Cultuurdienst

Hier kan je terecht voor informatie, adressen, hulp bij het organiseren van activiteiten en subsidieaanvragen. Daarnaast bepalen zij ook of je cultuurvereniging erkenning krijgt.

De bib hoort ook onder de cultuurdienst. Hier kan je tal van boeken, films, strips, tijdschriften... uitlenen. 

Werknemers

Jeugddienst 

index (13).jfif

Zij zorgen ervoor dat de belangen van de kinderen en de jongeren worden gehoord. Dat gaat van speelterreinen aanleggen, een zomerwerking en kinderopvang organiseren, de jeugdraad ondersteunen, hangplekken of een skatepark inrichten.

Werknemers

Technische dienst 

Zij volgen de werken in de gemeente op. Dat kan wanneer ze een nieuwe weg aanleggen of er nieuwe riolering wordt gelegd.

 

​Werknemers

  • Dirk Landuyt (hoofd technische dienst // van maandagmiddag tem woensdagmiddag) - td@vorselaar.be

  • Ann Van de Water // 014 50 71 03 - td@vorselaar.be

Financiële dienst

Deze dienst beheert de gemeentelijke boekhouding. Al de uitgaven en ingaven van de gemeente worden hier gecontroleerd. Daarnaast staan zij ook in voor het budget van de gemeente en OCMW.

Werknemers

bottom of page