top of page

Schranshoeve en Kardinaal Van Roey

De Schrans is een omwald domein met een boerderij, een schuur en een bakhuis. Ze heeft haar huidige naam te danken aan haar omwalling, waardoor ze destijds een toevluchtsoord was in geval van oorlog of bij de komst van plunderende benden. De Schrans werd vermoedelijk in de 14de eeuw reeds bewoond door Johan Van Riemen, de drossaard (burgemeester) van Vorselaar. Het oude huis is in de loop der eeuwen verdwenen, maar het nieuwe werd aangepast aan de noden van de 19de eeuw. Nadien kwam het verval, tot de gemeente het gebouw en omgeving aankocht en een restauratie van de hoeve, de schuur, het bakhuis en de historische fruitboomgaaard opstartte. 

GEBOORTEHUIS KARDINAAL VAN ROEY

Wetenswaardig is ook dat deze boerderij in 1886 eigendom werd van de echtgenoten Stanislas Van Roey – Bartholomeus Anne. Zij waren de ouders van kardinaal Jozef Ernest Van Roey. Kardinaal Van Roey werd geboren in 1874 en woonde tijdens zijn jeugd op de Schranshoeve. Op 12 maart 1926 werd hij door paus Pius XI gekozen tot aartsbisschop van Mechelen. Op 20 juni 1927 werd hij benoemd tot kardinaal. Hij werd diverse keren in Vorselaar gehuldigd, steunde ook de uitbouw van het Kardinaal Van Roeyinstituut en schonk Vorselaar enkele kunstwerken, zoals het beeld van Georges Minne dat centraal op het kerkhof staat. Hij overleed op 6 augustus 1961.

Info:

index (10).jfif
bottom of page